crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov

Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:
Tove Lund Thomasen

thomasen@aalborg.dk
Telefon: 99 31 70 50

PECS

Hvordan arbejder vi

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i TEACCH-modellen. Denne bygger bl.a. på den grundlæggende antagelse, at støtte til mennesker med autisme er visualiseret. 

Det fysiske miljø indeholder struktureret pædagogik, som bygger på menings-fuldhed, forudsigelighed og overskuelighed. Modellen suppleres med andre pædagogiske metoder, der synes at bidrage til at fremme barnets udvikling og livskvalitet.

Her har vi særdeles gode erfaringer med at bruge:

•    PECS, som er en form for visuelt kommunikationssystem, som gør det muligt for sprogligt svage børn at kommunikere og udvikle sproget. 

•    Social Stories, små skrevne historier med billeder som støtte, til barnets forståelse af sociale situationer.

•    Computer som pædagogisk hjælpemiddel. Vi bruger programmer, der ud-vikler de kognitive funktioner samt det sociale samspil hos barnet til gavn for forældre og andre pårørende. Vi bruger I PADS

•    Visualiseringsmateriale i form af pictogrammer, boardmakere og digitalbilleder, som vi selv fremstiller, så materialet er tilpasset det enkelte barn.