crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov

Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:
Tove Lund Thomasen

thomasen@aalborg.dk
Telefon: 99 31 70 50

Generel beskrivelse

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse på individniveau: Der afholdes 1-2 årlige behandlingskonferencer, hvor alle samarbejdspartnere omkring barnet deltager. Her gennemgår vi sammen med forældrene barnets udviklingsbeskrivelse og den pædagogiske handleplan.

Brugerindflydelse på stedligt niveau:

I specialbørnehaven Birken er der nedsat en Forældrebestyrelse, som består af 3 forældrevalgte repræsentanter og 1 personalevalgt repræsentant samt Birkens afd. leder. Valgperioden er 2 år.

Der afholdes fælles forældremøder 2 gange om året.

Du er som forældre altid velkommen til at kontakte Specialbørnehaven Birken for nærmere information om tilbuddet.